1.OS KFUK-KFUM-SPEIDERE

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

HUSK Å SJEKKE SPEIDERPROGRAMMET

Fremmøtested på speidermøtene er Speiderloftet på Kyrkjetunet, dersom det ikke er gitt beskjed om noe annet, f.eks på programmet.
Dag og tidspunkt
er mandager fra kl. 18:00 til 19:30. Også her bør man sjekke programmet for eventuelle endringer.

Bekledning: Vi forsøker å være mest mulig utendørs, om det så bare er på Kyrkjeflaten, så speiderne bør alltid være kledd for uteaktivitet. De som har fått speiderskjerf skal bruke dette på alle møter/aktiviteter, og vi oppfordrer alle som har speiderskjorte til også å benytte denne flittig. (Se forøvrig under "speiderdrakten").

***

Vi har ei lukka facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1oskm/  

for deling av foto, påminningar, etterlysning av gjengløymde ting, salg av speidarskjorter m.m.

***

 

Siste nytt:

 

 

"Gammelt nytt:   

1.Os valgt følgande inndeling på våre speidarar:

1. og 2. klasse – Oppdagarar

3. og 4. klasse – Stifinnarar

5. -6. klasse - Unge Vandrarar

7. til 10. klasse -Store  Vandrarar

8.-10. klasse har også eigne møter som Førarpatrulje. Sjå eigen plan.

 

 

 

Jeg setter stor pris på å bli gjort oppmerksom på når det oppdages feil med lenker , eller annet som ikke fungerer, slik at jeg kan få ordnet det.


                    

MX sport avtalen: Man må benytte MX sport sitt avtalekort når man ønsker å handle med 15% rabatt. Les mer under "Utstyr".

 

Noe ekstra å se frem til:   

 


  

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 03 februar 2019