1.OS KFUK-KFUM-SPEIDERE

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Album

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Vandrer aspirant
program

Vandrerprogram

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

HUSK Å SJEKKE SPEIDERPROGRAMMET

Fremmøtested på speidermøtene er Speiderloftet på Kyrkjetunet, dersom det ikke er gitt beskjed om noe annet, f.eks på programmet.
Dag og tidspunkt
er mandager fra kl. 18:00 til 19:30. Også her bør man sjekke programmet for eventuelle endringer.

Bekledning: Vi forsøker å være mest mulig utendørs, om det så bare er på Kyrkjeflaten, så speiderne bør alltid være kledd for uteaktivitet. De som har fått speiderskjerf skal bruke dette på alle møter/aktiviteter, og vi oppfordrer alle som har speiderskjorte til også å benytte denne flittig. (Se forøvrig under "speiderdrakten").

***

Vi har ei lukka facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1oskm/  

for deling av foto, påminningar, etterlysning av gjengløymde ting, salg av speidarskjorter m.m.

***

Fra årsskiftet legger Eurofoto ned lagringsstedet (og dermed alle koblingene) til bildene som ligger på "Album" her på hjemmesiden. Siden vi nå har en lukket facebook gruppe med  bilder for de speiderne som er aktive nå, ser vi ingen grunn til å beholde albumet på hjemmesiden. De som ønsker å kopiere bilder fra dagens album side, må altså gjøre det før nytt år.

***

Siste nytt: Her finner du resultatlistene fra Bymanøveren: http://bjorgvin.kmspeider.no/resultater-bymanover/category2513.html

 

KALENDER-SALG

Alle oppdagarar og stifinnarar (1.-4. klasse) får i oppgåve å selje aktivitetskalenderen for 2018. Kvar speidar skal selge 3 kalendrar. Desse vart delt ut på speidarmøtet 6. November, vi har berre nokre få igjen. Kalenderen kostar kr 80, og er ei viktig inntektskjelde for speidarane. Ta ein runde på dørene i nabolaget, eller ta med på jobben til mamma eller pappa. Speidarskjorte/skjerf er eit godt salgstips! Hugs å fortelje at det er ein praktisk planleggingskalender for heile familien, og at pengane går til ei god sak. Betaling med Vipps er også mogleg, kan du seie (meir info kjem om dette).

Ta med pengane (3x80) på eit av dei to neste speidarmøta (siste frist 20. november), evt. bruk Vipps (hugs avsendarnamn).

 

LODD-SALG til JULEMESSA

Alle vandrarar og vandrar-aspirantar (5.-10. klasse) får i oppgåve å selje lodd til den store, tradisjonelle julemessa som skal vere i Kyrkjetunet 25. november.  Alle speidarar får kvar si loddbok, og vi vil kun ha fullskrivne loddbøker i retur. Inntektene går til det store mangfold av lag og organisasjonar som brukar kyrkjetunet – deriblant speidaren.

Vandrarane fekk sine loddbøker på speidarmøtet 6. november, og vandrar-aspirantane skal få utdelt den 13. november. Eg har enno nokre loddbøker til overs.

Siste frist for innlevering av loddbok og pengar (kr 500) er 20. november, helst før. Betaling med Vipps er også mogleg (meir info kjem om dette).

 

Mvh Øyvind

 *****      

"Gammelt nytt:   

Frå hausten 2017 har 1.Os valgt følgande inndeling på våre speidarar:

1. og 2. klasse – Oppdagarar

3. og 4. klasse – Stifinnarar

5. klasse - Vandraraspirantar

6. til 10. klasse - Vandrarar

8.-10. klasse har også eigne møter som Førarpatrulje. Sjå eigen plan.

 

 

Referat fra Gruppetinget 2017 finner du under "Om oss" i søylen til venstre.

 

Jeg setter stor pris på å bli gjort oppmerksom på når det oppdages feil med lenker , eller annet som ikke fungerer, slik at jeg kan få ordnet det.


                    

MX sport avtalen: Man må benytte MX sport sitt avtalekort når man ønsker å handle med 15% rabatt. Les mer under "Utstyr".

 

Noe ekstra å se frem til:   

STORE LEIRAR OG TURAR DEI NESTE ÅRA:


2018- Landsleir 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS
Tel. 41 20 17 16
E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 10 november 2017