Lederne

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

TELEFON– OG ADRESSELISTE

OPPDAGERE    (1.-2. klasse):

                                                                       
Åshild Hergum                                              (enhetsleder for Oppdagerne)                                   
Kuvågvegen 83
5209 OS
Telefon: 47 46 27 22
E-post: ashild@hergum.no

Arne Bakke
Kuvågvegen 144
5209 OS
Telefon: 93 40 45 87
E-post: arnebakke@gmail.com

 

STIFINNERE    (3.-4. klasse):

Helene Bjeland                                                             (enhetsleder for Stifinnerne)
Kjeldevegen 16
5208 Os
Telefon: 95 01 44 80
E-post: h-bjell@online.no)

Ingvild Evjedal
Stølsvegen 70
5200 OS    
Telefon: 92 21 67 04
E-post: evjedal@hotmail.com

Kristine Hildegard Ulvatne
Svegane 56
5210 OS
Telefon:  41 37 92 94
Epost: kriulv@hotmail.com

Lasse Svellingen
Ingjelsbrekko 27 B
5208 Os
Mobiltelefon 47414033
Epost: lasse.svellingen@gmail.com

 

 

UNGE VANDRERE    (5.-6. klasse):

Margrethe Holmboe Askeland                  (enhetsleder for Unge Vandrere)
Steinneset 36
5200 OS
Telefon: 56 57 66 56 / 97 95 10 06
E-post: mha@os.kyrkja.no

Per Terje Bolstad
Dalsvegen 100
5217 HAGAVIK
Telefon: 95 07 91 95
E-post: tebolsta@online.no

Jostein Døsen
Dahlsvegen 102
5217 Hagavik
Telefon: 56 30 99 06 / 97 14 97 73
E-post: jdosen@online.no

 

 

STORE VANDRERE    (7.-10. klasse):

Øyvind Sundfjord                                         (enhetsleder for Vandrerne)                                         
Stegen 30
5200 OS
Telefon: 56 30 24 22 / 48 19 87 38
E-post: oyvind.sundfjord@asplanviak.no  

Wenche Orrebakken                                  
Finnebrekka 26
5200 OS
Telefon: 91635883
E-post: wencheorrebakken@gmail.com

Baard Brattebø
Stegen 31
5200 OS
Telefon: 90 93 97 21
E-post: baard@clampon.com

Henrik Birkeli
Sveigard 5
5218 Nordstrøno
Telefon: 97109407
E-post: henbir98@hotmail.com)

 

I tillegg deltar flere rovere som ledere/hjelpeledere, se egen liste på roversiden.

 

Roverledere: Se siden for Rovere

 

SPEIDERGRUPPEN:    (organisasjonsnr. 994420194)    Bank konto nr.: 3633.53.79319

Øyvind Sundfjord                                         (Gruppeleder)
Stegen 30
5200 Os
Telefon: 56 30 24 22 / 48 19 87 38
E-post: oyvind.sundfjord@asplanviak.no

 

Wenche Orrebakken                                   (Kasserer)
Finnebrekka 26
5200 OS
Telefon: 91635883
E-post: wencheorrebakken@gmail.com         

 

Jostein Døsen                                               (Materialforvalter)
Dahlsvegen 102
5217 Hagavik
Telefon: 56 30 99 06 / 97 14 97 73
E-post: jdosen@online.no

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 31 januar 2019