Lederne

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Album

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Vandrer aspirant
program

Vandrerprogram

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

TELEFON– OG ADRESSELISTE

OPPDAGERE:

Enhetsledere for Oppdagerne:

Ingvild Evjedal
Stølsvegen 70
5200 OS    
Telefon: 92 21 67 04
E-post: evjedal@hotmail.com

Åshild Hergum
Kuvågvegen 83
5209 OS
Telefon: 47 46 27 22
E-post: ashild@hergum.no

 

STIFINNERE:

Øyvind Sundfjord                                         (enhetsleder for Stifinnerne)
Stegen 30
5200 OS
Telefon: 56 30 24 22 / 48 19 87 38
E-post: oyvind.sundfjord@asplanviak.no  

Per Terje Bolstad
Dalsvegen 100
5217 HAGAVIK
Telefon: 95 07 91 95
E-post: tebolsta@online.no

Linn Kjerstin Ø Rondestveit
Bjørnevollen 41
5217      HAGAVIK
Telefon: 93 64 35 77
E-post: linnrond@online.no

Lasse Svellingen
Ingjelsbrekko 27 B
5208 Os
Mobiltelefon 47414033
Epost: lasse.svellingen@gmail.com

Frode Qvale
Austre Lurane 30A
5200 OS
Telefon: 90 67 33 10
E-post: frodeqvale@hotmail.com

 

VANDRER ASPIRANTER:

Margrethe Holmboe Askeland                  (enhetsleder for Vandrer aspirantene)
Steinneset 36
5200 OS
Telefon: 56 57 66 56 / 97 95 10 06
E-post: mha@os.kyrkja.no

Kristine Hildegard Ulvatne
Svegane 56
5210 OS
Telefon:  41 37 92 94
Epost: kriulv@hotmail.com

Charlotte Dahl  (Rover)
Skipavika 89
5218 NORDSTRØNO
Telefon: 92 08 00 37 

Tryggve Lillestøl
Skeisheia 55
5217 Hagavik
Telefon: 45 22 01 82
E-post: tryggvel52@gmail.com

 

VANDRERE:

Wenche Orrebakken                                   (enhetsleder for Vandrerne)
Finnebrekka 26
5200 OS
Telefon: 91635883
E-post: wencheorrebakken@gmail.com

Baard Brattebø
Stegen 31
5200 OS
Telefon: 90 93 97 21
E-post: baard@clampon.com

Jostein Døsen           (for tiden i USA, men tilbake til våren)
Dahlsvegen 102
5217 Hagavik
Telefon: 56 30 99 06 / 97 14 97 73
E-post: jdosen@online.no

Inge Fimreite                                               
Midtskogvegen 7
5200 Os
Telefon: 94 50 78 02
E-post: inge.fimreite@bydrift.no   

Jens Kristian Fosse                                                     
Sperrevikvegen 105
5215 LYSEKLOSTER
Telefon: 41 51 62 47
E-post: jens.kristian.fosse@gmail.com

 

I tillegg deltar flere rovere som ledere/hjelpeledere, se egen liste på roversiden.

 

Roverledere: Se siden for Rovere

 

SPEIDERGRUPPEN:    (organisasjonsnr. 994420194)    Bank konto nr.: 3633.53.79319

Øyvind Sundfjord                                         (Gruppeleder)
Stegen 30
5200 Os
Telefon: 56 30 24 22 / 48 19 87 38
E-post: oyvind.sundfjord@asplanviak.no

 

Wenche Orrebakken                                   (Kasserer)
Finnebrekka 26
5200 OS
Telefon: 91635883
E-post: wencheorrebakken@gmail.com         

 

Jostein Døsen                                               (Materialforvalter)
Dahlsvegen 102
5217 Hagavik
Telefon: 56 30 99 06 / 97 14 97 73
E-post: jdosen@online.no

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS
Tel. 41 20 17 16
E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 10 desember 2017