"Peffer" og "Asser"

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Album

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Vandrer aspirant
program

Vandrerprogram

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

   

TELEFON– OG ADRESSELISTE
 

(For "voksenledere", se under "Lederne")
 

PATRULJEFØRERE (PF)

PATRULJEASSISTENTER (PA)

HAKKESPETT

 

 

HAUK

 

SEL

   

ØRN

 

 

 

     

              

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS
Tel. 41 20 17 16
E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 06 september 2017