Speiderbønn og -løftet

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

SPEIDERLØFTET

I tro på Guds hjelp lover jeg å

- tjene Gud

- hjelpe andre

- leve etter speiderloven

 

 SPEIDERBØNNEN                                                Speiderbønnen på mp3:  http://www.ms-speider.no/dokument.php?dok=78

 Kjære Far i høye himmel,
 hør mitt hjertes stille bønn:
 Hvor jeg er i verdens vrimmel,
 la meg ferdes som din sønn.
 La meg leve deg til ære,
 hedre Norge, far og mor,
 andre folk til nytte være,
 lyde speiderlovens ord.

  

VALGSPRÅK: Vær beredt 

Leder sier:              Vær beredt!
Speider svarer:      Alltid beredt!

(eng.: Be Prepared     BP er også i initialene til "speidingens far", Baden-Powell)

 

SPEIDERLOVEN

1. En speider er åpen for Gud.

2. En speider er en god venn.

3. En speider kjenner og tar vare på naturen.

4. En speider er til å stole på.

5. En speider er nøysom.

6. En speider arbeider for fred.

7. En speider tar ansvar og viser vei.For nynorsk versjon, se:

https://kmspeider.no/lov-og-lofte/category1133.html

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 31 januar 2019