Speiderdrakten

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

Draktreglementet, med tegninger av hvor de forskjellige merkene skal sys på, finner du på denne lenken:
https://kmspeider.no/getfile.php/Materiell/Lederressurser/draktreglement2015.pdf

Speiderskjortene selges fra speiderbutikken til KFUK-KFUM-speiderne: http://www.speiderbutikken.no/

Speiderne får, ved henvendelse til lederen sin, de obligatoriske merkene til speiderskjorten gratis.
Dette er merker for mange penger, og tanken bak å dele dem ut gratis er at da kan merkene sitte på skjorten når den er fravokst, og forhåpentligvis selges til andre speidere.

Leirmerker skal generelt kun sitte på skjorten det året leiren finner sted, og altså tas av ved skiftet til nytt år.
 

Speiderskjorter til salgs på Speidersenteret
Ja, du leste riktig! I løpet av august (2012) vil våre kjære, grønne skjorter være tilgjengelige i butikken på Speidersenteret (Markens tverrgate 2). Her vil man også få kjøpt speidersjal, merker, draktreglement for speiderskjorten og Speiderhåndboken. VI håper å få utvidet sortementet etter hvert, men dette er i alle fall en god start!

Speiderhilsen
Irmelin Marie Brun
Kretssekretær for Bjørgvin KM-speidere
Tlf 46 76 92 94
Kontortid: Tirsdag og fredag kl 09-15


 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 31 januar 2019