Hensikten med hjemmesiden

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

Disse sidene er ment som "internopplysning" for alle medlemmer av speidergruppen, og minst like mye for foreldre/foresatte. Den vil være særdeles nyttig for å få med seg "spesielle begivenheter" slik som turer og manøvre, dersom man ikke var til stede da lapper ble delt ut, eller har mistet dem….

Jeg har ikke hatt som mål å lage en flottest mulig hjemmeside, men kun et redskap for å formidle beskjeder o.l.


E-post og tekstmeldinger er for speiderlederne et nyttig redskap. Dette ønsker de også å benytte for å kunne sende beskjeder til foresatte (for oppdagerne) og til speiderne (evt. foresatte) for de større. E-post adressen deres får de veldig enkelt dersom dere sender en kort, liten hilsen til gruppelederen pr. e-post. Husk å skrive på for- og etternavn på speideren det angår.

Ellers tar vi gjerne i mot tilbakemeldinger om forslag til forbedringer, både når det gjelder hjemmesiden, men også for speiderarbeidet forøvrig.

Speiderhilsen fra Per (hjemmeside redaktør).

 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 31 januar 2019