Hensikten med hjemmesiden

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Album

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Vandrer aspirant
program

Vandrerprogram

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

Disse sidene er ment som "internopplysning" for alle medlemmer av speidergruppen, og minst like mye for foreldre/foresatte. Den vil være særdeles nyttig for å få med seg "spesielle begivenheter" slik som turer og manøvre, dersom man ikke var til stede da lapper ble delt ut, eller har mistet dem….

Jeg har ikke hatt som mål å lage en flottest mulig hjemmeside, men kun et redskap for å formidle beskjeder o.l.

Under "Album" finner du bilder fra speiderlivet i gruppen. Albumet er også mottagelig for "bidrag" fra alle som vil dele bilder fra våre aktiviteter med de andre. Send dem til meg pr. e-post eller på annet vis, så skal jeg få lagt dem ut på nettet sammen med de andre.
Jeg har valgt å legge ut bildene på Eurofoto, men lenket kun til denne hjemmesiden. Der var det ingen begrensninger for hvor mange bilder jeg kan "utplassere", så jeg tror vi etter hvert skal få et fint speideralbum.
En annen fin ting med dette nettstedet er at dere kan laste ned bildene i fullformat gratis til deres egen datamaskin, eller dere kan handle papirbilder og annet der.

E-post og tekstmeldinger har for oss speiderledere blitt et utrolig nyttig redskap. Dette ønsker vi også å benytte for å kunne sende beskjeder til foresatte (for oppdagerne) og til speiderne (evt. foresatte) for de større. E-post adressen deres får vi veldig enkelt dersom dere sender en kort, liten hilsen til oss pr. e-post. Husk å skrive på for- og etternavn på speideren det angår.

Ellers tar jeg gjerne i mot tilbakemeldinger om forslag til forbedringer, både når det gjelder hjemmesiden, men også for speiderarbeidet forøvrig.

Speiderhilsen fra Per

 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS
Tel. 41 20 17 16
E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 06 september 2017