Om oss

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

 

Formålsparagrafen til Speiderforbundet vårt lyder:

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.

Det følgende er kopiert fra Forbundets hjemmeside:

KFUK-KFUM-speiding er naturopplevelser, fellesskap og kristen tro. Som KFUK-KFUM-speider får du være med på spennende turer i den fantastiske norske naturen, du får møte speidere fra hele verden på leir, og du får helt sikkert mange gode venner!

                              Friluftsliv

Vi speidere drar på tur i både solskinn og øsregn, og sover gjerne ute både sommer og vinter. Som KFUK-KFUM-speider får du oppleve naturen på alt fra korte dagsturer og koselige hytteturer til snøhuleturer om vinteren og store speiderleirer om sommeren. Vi utforsker naturen til fots og på ski, til fots eller i kano, og blir kjent med både planter og dyreliv. Vi lærer å bruke kart og kompass til å finne fram i skog og mark, å lage mat på bål eller primus og å bygge egne overnattingssteder og leirplasser. Ingenting er som å krype ned i soveposen i en selvbygd gapahuk etter en lang dag i skogen!

Fellesskap

En speider er en god venn! Man blir fort godt kjent når man har sover i samme telt, lager mat sammen og sitter rundt samme leirbål om kvelden. Det er heller ikke bare i din egen gruppe du kan møte gode venner. KFUK-KFUM-speiderne har 350 grupper spredt fra Lindesnes i Sør til Vadsø i nord, og hvert fjerde år møtes vi alle sammen på landsleir. Også andre steder i verden har vi gode venner. Som KFUK-KFUM-speider blir du også medlem av fire store verdensorganisasjoner. Mange speidergrupper har vennskapsgrupper i utlandet, og på store leirer får vi ofte besøk av utenlandske speidere.

Kristen tro

I speiderloven står det at en speider er åpen for Gud og hans ord. Som KFUK-KFUM-speider får du møte Gud og høre hans ord i andakter og speidergudstjenester, både i kirken og ute i Guds frie natur. Gud vil at vi skal ta vare på både hverandre og naturen, og som KFUK-KFUM-speider vil du møte et åpent kristent fellesskap.


Nye utfordringer

Som KFUK-KFUM-speider får du hele tida oppleve nye og spennende ting. Du lærer stadig nye og nyttige ting som førstehjelp og naturkunnskap, og du vil lære mye om deg selv og hvordan du kan samarbeide med andre. Etter hvert som du blir eldre, får du større og større utfordringer, og stadig større ansvar både for deg selv og andre. Å være speider er å flytte grenser, og etter hvert som utfordringene vokser vil du oppleve at du får til ting du ikke trodde var mulig!

 

 

KFUK-KFUM-speidernes "Lover og regler" finner du her:http://kmspeider.no/lover-og-regler/category849.html

Fra organisasjonsbestemmelsene:

Speidergruppen:
Speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere grupper. Gruppen er det lavesteadministrasjonsledd i forbundet som er pålagt å ha
selvstendig økonomi og administrasjon.

Gruppeting:
Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags-og stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte-og talerett til andre.

Her finner du referatet fra gruppetinget 2015

Her finner du referatet fra gruppetinget 2017

 

   

 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 31 januar 2019